รู้หรือไม่ “เด็กไทยมีพัฒนาการด้านภาษา ล่าช้ามากที่สุด”

รู้หรือไม่ “เด็กไทยมีพัฒนาการด้านภาษา ล่าช้ามากที่สุด”

วิธีสังเกตเบื้องต้น

ลูกอายุ 18 เดือน  ไม่เข้าใจคำสั่งง่ายๆ

ลูกอายุ 2 ปี พูดเป็นคำ ได้น้อยกว่า 50 คำ

ลูกอายุ 3 ปี ภาษาที่เด็กพูด คนอื่นฟังไม่เข้าใจ ยังไม่พูดเป็นประโยค

ลูกอายุ 4-5 ปี  เล่าเรื่องสั้นๆไม่ได้

ทำอย่างไร? เมื่อสงสัยว่าลูกมีพัฒนาการล่าช้า

1 ปรึกษากุมารแพทย์

2 ให้ลูกงดการดูทีวี เล่นเกมส์ เล่นโทรศัพท์มือถือ

3 ทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการลูก

3.1 ให้คุณพ่อคุณแม่ เล่นกับลูก

ที่ลูกเล่นด้วยแล้วสนุก มีความสุข ลูกหัวเราะ แล้วลูกชอบเล่นบ่อยๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีต่อ 1 วัน

จะทำให้ลูกได้รับความรักความอบอุ่น ทำให้ลูกมีอารมณ์แจ่มใส  

แล้วกลายเป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่มากยิ่งขึ้น

แล้วเป็นโอกาสในการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษา ผ่านการพูดคุย เล่นสนุก

เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยการวิ่งเล่น 

หรือเต้นตามเพลงที่ลูกชอบร่วมกันได้อีกด้วยนะคะ

3.2 ฝึกทักษะในชีวิตประจำวัน

ได้แก่ ฝึกลูกทานข้าวด้วยตัวเอง การใส่เสื้อผ้าการแปรงฟัน หรือการช่วยทำงานบ้านง่ายๆ กิจกรรมเหล่านี้ถ้าพ่อแม่ชวนลูกลงมือทำ ชวนลูกพูดคุย ช่วยกันทำ ช่วยเชียร์ ช่วยให้กำลังใจลูก 

กิจกรรมง่ายๆ ภายในบ้านก็จะเป็นการฝึกพัฒนาการได้ครบทุกด้าน ทั้งด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านภาษา สติปัญญา ด้านสังคม อารมณ์โดยรวมทั้งหมด

3.2 ฝึกทักษะในชีวิตประจำวัน

ได้แก่ ฝึกลูกทานข้าวด้วยตัวเอง การใส่เสื้อผ้าการแปรงฟัน หรือการช่วยทำงานบ้านง่ายๆ

กิจกรรมเหล่านี้ถ้าพ่อแม่ชวนลูกลงมือทำ ชวนลูกพูดคุย ช่วยกันทำ ช่วยเชียร์ ช่วยให้กำลังใจลูก

กิจกรรมง่ายๆ ภายในบ้านก็จะเป็นการฝึกพัฒนาการได้ครบทุกด้าน ทั้งด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านภาษา สติปัญญา ด้านสังคม อารมณ์โดยรวมทั้งหมด

ติดตามสาระความรู้ดีๆ กันต่อที่ Facebook https://www.facebook.com/astafoam และ Line @astaนะคะ

อ่านสาระน่ารู้เพื่อลูกน้อย เพิ่มเติม Click