เกมทดสอบ เด็กช่างสังเกต

เกมทดสอบ เด็กช่างสังเกต

ทักษะการสังเกต เป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้เชิงวิชาการ การเข้าสังคม และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 

คุณพ่อคุณแม่สามารถกระตุ้นทักษะการสังเกตของลูกน้อยได้ตั้งแต่ยังเด็ก โดยการพาไปดูสิ่งต่างๆ ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ และสอนเขาให้รู้จักชื่อสิ่งของเหล่าก่อน ใช้เทคนิคพูดบ่อยๆ ประกอบกับชี้ สิ่งของต่างๆ เพื่อให้ลูกรู้จักสิ่งของต่างมากยิ่งขึ้น

 

วันนี้พี่แอสต้าจะมีแบบทดสอบสนุกๆ ที่จะมาช่วยเช็คว่า เด็กๆ มีความช่างสังเกตหรือไม่ ตามช่วงอายุนะคะ

อายุ 18 เดือน 

สามารถทดสอบทักษะการสังเกต 

โดยวิธีที่ 1 ให้ลูกชี้ภาพสิ่งของ ภาพในแฟลชการ์ด ที่พ่อแม่เคยสอน ตามคำบอก ได้ 1 ภาพนะคะ

และ วิธีที่ 2 ให้ลูกวางบล็อกไม้ซ้อนกันได้ตามตัวอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ลองวางให้เขาดู

อายุ 2 ขวบ

สามารถทดสอบทักษะการสังเกตโดย

วิธีที่ 1 ให้ลูก บอกชื่อ จากภาพสิ่งของ ภาพในแฟลชการ์ด  สิ่งของที่พ่อแม่เคยสอนในรูปได้ 3 รูป

วิธีที่ 2 วางบล็อกเรขาคณิตลงในช่องได้ 1 ชิ้น

อายุ 3ขวบ 

สามารถทดสอบทักษะการสังเกตโดย

 วิธีที่ 1 ให้ลูก บอกชื่อ จากภาพสิ่งของ ภาพในแฟลชการ์ด  สิ่งของที่พ่อแม่เคยสอนในรูปได้ 8 รูป

วิธีที่ 2 ทดสอบว่าลูกรู้จักสี 1 สี จากที่เคยสอนไป และ สามารถบอกชื่อสีนั้นได้ด้วยนะคะ

วิธีที่ 3 วางบล็อกเรขาคณิตลงในช่องได้ 4 ชิ้น

วิธีที่ 4 วาดรูปเพิ่มเติม ส่วนที่ขาดหายไป จากภาพคน ได้1- 2 ส่วน

อายุ 4 ขวบ

สามารถทดสอบทักษะการสังเกตโดย

 วิธีที่ 1 ให้ลูก บอกชื่อ จากภาพสิ่งของ ภาพในแฟลชการ์ด  สิ่งของที่พ่อแม่เคยสอนในรูปได้ 12 รูป

วิธีที่ 2 ทดสอบว่าลูกรู้จักสี  จากที่เคยสอนไป 2-3 สี และ สามารถบอกชื่อสีนั้นได้ด้วยนะคะ

วิธีที่ 3 วางบล็อกเรขาคณิตลงในช่องได้ ครบทุกชิ้น

วิธีที่ 4 วาดรูปเพิ่มเติม ส่วนที่ขาดหายไป จากภาพคน ได้ 3 ส่วน

วิธีที่ 5 วาดรูปคน โดยมีการให้คะแนน ตามองค์ประกอบ ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้

 

มีศีรษะ 

มีขา

มีแขน

มีลำตัว

วาดลำตัวยาวกว่า ส่วนกว้าง

มีไหล่ แขนขา ต่อติดกับลำตัว

มีลำคอ

มีดวงตา

มีจมูก

มีปาก

มีผม

มีเสื้อผ้า

มีเสื้อ 

มีกระโปรง หรือ กางเกง

มีนิ้วมือ

 

เมื่อลูกๆ ในแต่ละช่วงอายุ สามารถทำได้ตามนี้ ก็จะสรุปได้ว่าเป็นเด็กช่างสังเกตนะคะ แต่ถ้าทำไม่ได้ตามนี้ คุณพ่อ คุณแม่เพียงแค่ สอนเขาเพิ่มเติม ในระหว่างเล่น หรือพาเขาไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ก็จะทำให้ช่วยกระตุ้นความอยากเรียนรู้ ในสิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งเป็นการฝึกให้ลูก ช่างสังเกตไปด้วยค่า