จิ๊กซอว์ นุ่มนิ่ม เสริมพัฒนาการลูก ได้เกินคาด!

จิ๊กซอว์

จิ๊กซอว์ นุ่มนิ่ม เสริมพัฒนาการลูก ได้เกินคาด!

พี่แอสต้าจะแนะนำ ของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่ช่วยสร้างพัฒนาการลูกน้อย อย่างรอบด้าน ฝึกทักษะ EF นั่นคือ จิ๊กซอว์ นุ่มนิ่ม ที่จะกลายเป็น ของเล่นคู่ใจน้อง ๆ ชิ้นต่อไป

จิ๊กซอว์1. ฝึกทักษะการใช้สมอง สายตา และมือที่ทำงานประสานเชื่อมโยงกัน ในการต่อจิ๊กซอว์แต่ละชิ้น ๆ ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ การทำงานฝึกฝนการใช้ สมอง สายตา และมือ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

จิ๊กซอว์

2. เสริมสร้างจินตนาการ ของลูกน้อยในการออกไอเดีย ต่อจิ๊กซอว์นุ่มนิ่ม ในรูปแบบต่าง ๆ

จิ๊กซอว์

3. ฝึกกระบวนการคิด จากขั้นตอนการต่อจิ๊กซอว์ ที่เริ่มจากการวาดภาพในใจ และ ลงมือต่อจิ๊กซอว์ รวมถึงการปรับแต่งรูปร่างการต่อจิ๊กซอว์ ตามความเหมาะสม ที่เด็ก ๆ อยากให้เป็น ฝึกพัฒนาความคิดในด้านตรรกะ ความคิดเชื่อมโยง ช่วยให้เด็ก ๆ คิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเหตุเป็นผล ในการปูพื้นฐานกระบวนการคิดต่อไปในอนาคตค่ะ

จิ๊กซอว์

4. พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ในการหยิบจับ จิ๊กซอว์นุ่มนิ่ม ขนาดพอดีกับมือน้อง ๆ และ การพยายามต่อจิ๊กซอว์ ให้เป็นรูปร่างแบบต่าง ๆ จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ

จิ๊กซอว์

5. พัฒนาการด้านอารมณ์ และ สมาธิ เพราะการต่อจิ๊กซอว์ ต้องใช้สมาธิ และ ความพยายาม ในการประกอบจิ๊กซอว์ แต่ละตัวให้สำเร็จ เด็ก ๆ จะจดจ่อกับการต่อจิ๊กซอว์ และ เมื่อต่อสำเร็จก็จะสร้างความภูมิใจ ในตนเองอีกด้วยค่ะ

ไม่นึกเลยว่า การต่อจิ๊กซอว์นุ่มนิ่ม จะมีประโยชน์ดี ๆ มากขนาดนี้ และจะดียิ่งขึ้น ถ้าคุณพ่อคุณแม่ร่วมต่อจิ๊กซอว์กับลูกนะคะ เป็นการช่วยเสริมพัฒนาการ ได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และทำให้เด็กๆ ไม่เบื่อด้วยค่ะ

ของเล่นเสริมพัฒนาการมีมากมาย แต่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ สามารถเลือกของเล่น ที่เสริมพัฒนาการได้อย่างรอบด้าน ก็จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ อย่างเหมาะสมกับลูกน้อยแล้วนะคะ

อ่านเรื่องราวน่าสนใจเพิ่มเติม Click

Shopping สินค้าลดราคาพิเศษ Click