Amarin baby & kids fair ครั้งที่ 7

งาน Amarin baby & kids fair ครั้งที่ 7!!!! 
เอ.สมาร์ทเบรน คิดส์เวิลด์  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโฟม สำหรับเด็ก บูธ E33 ค่ะ

ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก สื่อการเรียนการสอน ของเล่น อุปกรณ์กีฬา

โฟมปูพื้นรองคลาน โฟมปูพื้นตกแต่งบ้าน ภาพติดผนังประดับห้อง และบรรภุัณฑ์

เน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ทนทาน และ ปลอดสารเคมีตกต้าง ปลอดภัยสำหรับเด็ก

ไร้เหลี่ยมคม น้ำหนักเบา และการดูแลรักษาที่ง่าย ขนย้ายสะดวก

ในวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2559    ที่ ไบเทค บางนา